ABOUT

CONTACT

SUBSCRIBE

ArtNEWS

 Giorgos Tserionis / Γιώργος Τσεριώνης

 "BUILDING A BABEL TOWER"

 ΔΛ Gallery

 Εγκαίνια Έκθεσης: Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:00

 Opening: Friday, 26 January 2018 at 20:00

 

 Διάρκεια Έκθεσης: 26 Ιανουαρίου έως 21 Απριλίου 2018

 Duration: 26 January to 21 April 2018

 

Η ΔΛ Gallery παρουσιάζει την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 την ατομική έκθεση του Γιώργου Τσεριώνη με τίτλο «BUILDING A BABEL TOWER».

 

Ο Γιώργος Τσεριώνης μετά τη συμμετοχή του στην 6η Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης και την 7η Μπιενάλε του Πεκίνου, παρουσιάζει τη νέα του δουλειά στους εκθεσιακούς χώρους της ΔΛ gallery.

 

Στην ατομική του έκθεση παρουσιάζονται κολλάζ φτιαγμένα με εικόνες από αρχειακό υλικό και δουλεμένα με την τεχνική του origami, σχέδια με φράσεις σε διπλωμένα χαρτιά, κεραμικά γλυπτά και μία εγκατάσταση που παραπέμπει στον πύργο της Βαβέλ. Μέρος της έκθεσης είναι η εγκατάσταση ενός φανταστικού δωματίου του πύργου της Βαβέλ, που διαπραγματεύεται την καπιταλιστική ανάπτυξη σε σχέση με τη συνύπαρξη των ανθρώπων, τη δυσκολία επικοινωνίας αλλά και την ψυχολογική απομάκρυνση του εαυτού μας μέσα από τα διλλήματα που βάζουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας.

 

Όπως παρατηρεί η ιστορικός τέχνης Άννα Μυκονιάτη στην έκθεση «BUILDING A BABEL TOWER» ο Γιώργος Τσεριώνης παρουσιάζει δύο ενότητες έργων, επίτοιχα έργα και γλυπτά στο χώρο, που επιχειρούν να προβάλλουν το φιλοσοφικό ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη και την κατάκτηση της πανανθρώπινης αντικειμενικής αλήθειας.

 

Η πρώτη ενότητα έργων χωρίζεται στα σχέδια και στην προσπάθεια συσχετισμού στα φωτογραφικά κολλάζ του λόγου, ως μέσου εκφοράς γνώσης και πληροφορίας, με την εικόνα. Τα σχέδια απεικονίζουν σελίδες χαρτιού με κείμενο, διπλωμένες ή τσαλακωμένες, επιτρέποντας ή εμποδίζοντας την ανάγνωση τους. Αντίθετα, στα φωτογραφικά κολλάζ, αρχειακές φωτογραφίες από το περιοδικό National Geographic συνδυάζονται και διπλώνονται με την ιαπωνική τεχνική του origami δημιουργώντας μια νέα ανάγνωση του θέματος.

 

Η δεύτερη ενότητα έργων είναι η κεντρική εγκατάσταση ενός «φανταστικού δωματίου» του πύργου της Βαβέλ και μια σειρά γλυπτών. Η εγκατάσταση αποτελείται από διάφορα γλυπτικά στοιχεία που παραπέμπουν στον πύργο της Βαβέλ ως συμβολισμό μιας ψυχικής κατάστασης και όχι ως αρχιτεκτόνημα. Ένας σωρός από μαύρους κύβους-συντρίμμια που αναφέρονται στην εγκατάλειψη, το βιβλίο ως σύμβολο γνώσης, το ελάφι ως σύμβολο κάλλους, ευγένειας και πνευματικής ανάπτυξης και μια ημιτελής κατασκευή, μια μακέτα του πύργου της Βαβέλ αλά Bruegel. Τα γλυπτά από πηλό, αποτελούμενα από διαφορετικά στοιχεία που συνδυάζονται σε οργανικά μορφώματα, περιτυλίγονται με ένα πλέγμα και αποκτούν μια τάση ανύψωσης και φυγής προς τα επάνω.

 

Ο Γιώργος Τσεριώνης ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε γραφικές τέχνες στη σχολή Βακαλό (1988-1991) και ζωγραφική, γλυπτική και ιστορία της Τέχνης στον Όμιλο Τέχνης και Φιλοσοφίας με καθηγητές τη Ρουμπίνα Σαρελάκου, τον Κυριάκο Ρόκο και το Γιάννη Παπαϊωάννου. Από το 2006 διδάσκει κεραμική στο ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.

 

Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Provo Principles (2011- μέχρι σήμερα).

 

Έργα του βρίσκονται στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Μουσείο Μπενάκη, Συλλογή CITIBANK, Συλλογή ALPHA BANK, ACG Art του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος, Συλλογή Δήμου Ελευσίνας, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Συλλογή Κωστάκη, Συλλογή Κοπελούζου, Συλλογή Benetton και σε ιδιωτικές συλλογές.

 

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα και Τρίτη κλειστά

Τετάρτη και Σάββατο 11:00 – 15:00

Πέμπτη 11:00 – 18:00

Παρασκευή 14:00 – 20:00

 

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.

DL Gallery presents on Friday 26 January 2018 the solo exhibition of Giorgos Tserionis titled «BUILDING A BABEL TOWER».

 

Giorgos Tserionis, following his participation in the 6th Biennale of Thessaloniki and the 7th Biennale of Beijing, presents his latest work at the DL Gallery.

 

His solo exhibition features collages of archive images processed in an origami technique, drawings with phrases on folded paper, ceramic sculptures and an installation that allude to the tower of Babel. Part of the show is the installation of an imaginary room in the Babel Tower which examines capitalist growth in relation to human coexistence, the difficulties of communicating and our psychological distancing as a result of the dilemmas we set ourselves.

 

As observed by art historian Anna Mykoniati, in the exhibition “BUILDING A BABEL TOWER” Giorgos Tserionis presents two sets of works, wall-mounted compositions and sculptures, which attempt to pose the philosophical question about existence and the attainment of man’s universal truth.

 

The first set of works comprises drawings and photographic collages which attempt to correlate the image with speech as a medium for conveying knowledge and information. The drawings depict written pages that are folded or crumpled so as to either allow or prevent their reading. In his photo collages, by contrast, the archive material from National Geographic magazine is combined and folded using the Japanese origami technique to generate a new reading of the subject matter.

 

The second set of works is made up of a central installation of an “imaginary room” in the Babel Tower and a series of sculptures. The installation of various sculptural elements alludes to the tower of Babel as the symbol of a mental state rather than an edifice. A heap of black cubes-debris pointing to abandonment, the book as symbol of knowledge, the deer as symbol of beauty, nobility and intellectual development, and an unfinished structure—a model of the tower of Babel in the manner of Bruegel. The clay sculptures, whose different elements are combined into organic shapes, are wrapped in a mesh and acquire a tendency to rise and escape upwards.

 

Giorgos Tserionis lives and works in Athens. He studied graphic design at the Vakalo School (1988-1991) and painting, sculpture and art history at the Art & Philosophy Group under Roubina Sarelakou, Kyriakos Rokos and Yannis Papaioannou.

 

Since 2006 he teaches pottery at KETHEA DIAVASSI.

 

He is a founding member of the Provo Principles art group (2011 - to date).

 

His works can be found at the Macedonian Museum of Contemporary Art, the Benaki Museum, in the collections of CITIBANK, ALPHA BANK, American College of Greece, Municipality of Eleusis, State Museum of Contemporary Art, Kostakis Collection, Kopelouzos Collection, Benetton Collection as well as in private collections.

 

 

 

Opening hours: Monday – Tuesday closed

Wednesday – Saturday 11:00 – 15:00

Thursday 11:00 – 18:00

Friday 14:00 – 20:00

 

Admission to the exhibition is free.